Blog wspiera Agencja Reklamowa eCreo.eu z Poznania. Tworzymy strony internetowe, sklepy internetowe, pozycjonujemy strony www.

  10
LIS

Monitor Wielkopolski

Posted by admin under Reklama

Magazyn „Monitor Wielkopolski” jest miesięcznikiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Rozprowadzany jest wraz z dziennikami: „Głos Wielkopolski” – w każdy drugi czwartek miesiąca oraz „Gazeta Wyborcza” – w każdy drugi piątek miesiąca. Ukazuje się nakładzie około 95 tysięcy egzemplarzy. Co miesiąc też kilkaset bezpłatnych egzemplarzy miesięcznika trafia m.in. do wielkopolskich samorządów, parlamentarzystów, instytucji podległych samorządowi województwa, pozostałych samorządów wojewódzkich. Bieżące oraz archiwalne wydania miesięcznika dostępne są również na stronie: www.monitorwielkopolski.pl

Zgodnie ze statutem „Monitora Wielkopolskiego” celem miesięcznika jest prezentowanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na obszarze województwa wielkopolskiego, a w szczególności:

  • propagowanie idei samorządowej Wielkopolski,
  • informowanie o pracach sejmiku i jego komisji,
  • przedstawianie działań samorządowych podejmowanych w regionie,
  • upowszechnianie inicjatyw samorządów terytorialnych,
  • budowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych w województwie,
  • przybliżanie doświadczeń samorządowych innych krajów,
  • upowszechnianie wiedzy samorządowej,
  • prezentowanie radnych województwa,
  • informowanie o pracach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.