Blog wspiera Agencja Reklamowa eCreo.eu z Poznania. Tworzymy strony internetowe, sklepy internetowe, pozycjonujemy strony www.

14th
PAźDZIERNIKA

Prawie 90 proc. internautów korzysta z newsletterów

Posted by admin under E-commerce, Reklama

Aż 87 proc. internautów zamawia przynajmniej jeden newsletter – wynika z badania sposobów wykorzystania poczty elektronicznej, przeprowadzonego przez firmę Sare.
Prawie 40 proc. badanych odbiera od trzech do pięciu newsletterów tygodniowo, a co czwarty otrzymuje ich od sześciu do dziesięciu tygodniowo. Biuletyny elektroniczne najchętniej zamawiane są przez pracowników marketingu, public relations, działów sprzedaży i właścicieli firm. Ankietowani otrzymują najczęściej dzienniki internetowe (55 proc.), newslettery reklamowe (28 proc.) i aktualności firmowe (30 proc.). Trzech na czterech badanych akceptuje newslettery. Negatywnie o nich wyraziło się jedynie 3 proc. ankietowanych. Większość osób chciałaby odbierać newslettery w godzinach porannych - do godz. 8 (40 proc.) i przedpołudniowych - między 8 a 12 (31 proc.).
Trzy najważniejsze cechy idealnego newslettera to zdaniem badanych: rzeczowość (64 proc. wskazań), czytelność (42 proc.) i posiadanie przez biuletyn linków do stron WWW (33 proc.). Wśród spontanicznie podawanych odpowiedzi najczęściej pojawiały się: dostosowanie do zainteresowań, podawanie faktów, a nie komentarzy, brak reklam. Blisko połowa ankietowanych (47 proc.) blokuje wyświetlanie grafik w mailach. Tegoroczne badanie wykazało również, że nieznacznie spadła popularność przesyłania znajomym wiadomości o charakterze rozrywkowym. Jednak w dalszym ciągu marketing wirusowy ma duży potencjał, gdyż do zaledwie 5 proc. respondentów nie trafia tego typu korespondencja. 4 proc. ankietowanych deklaruje, że zawsze przesyła znajomym maila o charakterze rozrywkowym, 66 proc. - czasami, a 25 proc. - nigdy. Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu ankiety internetowej w lipcu br. na próbie 2123 respondentów.

Źródło: www.press.pl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.